Asian Cuisine

Peng Thai Curry

floor: 2
Room: 209
Opening hours: Monday-Friday : 7.00-16.00 Hrs. Saturday, Sunday : 10:00-16:00 hrs.

“เรื่องวัตถุดิบต้องยกให้เฮียเพ้ง”
วิสัยทัศน์ (Vision) : ร้านอาหารจานด่วนอันดับหนึ่งของประเทศไทย
พันธกิจ (Mission) : รสชาติอร่อย – อาหารอร่อย รสชาติถูกปากคนไทย
•คุณภาพคู่ราคา – ใช้วัตถุดิบคุณภาพดี ราคายุติธรรมเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
•ภาพลักษณ์ดี – สร้างมาตรฐานใหม่ในร้านอาหารจานด่วน
• ร้านข้าวแกง ในอุดมคติของคุณคืออะไร พบคำตอบได้ที่ ข้าวแกงเฮียเพ้ง

Phone No. : 080 539 4979
Email : m.me/pengthaicurry

Share