Convenience Store

7Eleven

ชั้น: 1
ห้อง: 104
เวลาเปิด: 24 Hours

เซเว่น-อีเลฟเว่น เป็นแฟรนไชส์ของร้านสะดวกซื้อ จำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน มีสาขาอยู่ทั่วโลก
เทคโนโลยีของ Online to Offline เริ่มมีการถูกใช้ในประเทศไทย โดยการสั่งสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และรับสินค้าที่ในจุดที่ใกล้บ้านที่สุด และ เซเว่น อีเลฟเว่น ทุกสาขา เป็นจุดรับสินค้าของผู้ที่ทำการสั่งซื้อจากช่องทางออนไลน์ผ่าน Shopat24.com มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการผสานการสะสมคะแนนที่มีชื่อว่า All Member ที่สามารถใช้ใน ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น มาใช้ในออนไลน์ได้

Share
More in
logo
เลือกบาลานซ์ ให้ชีวิตสนุก
LIFE WELL BALANCED
ติดตามเรา
เวลาทำการ:
ทุกวัน 10.00 – 22.00 น.
สอบถามทั่วไป: +66 (2) 081 3500
สนใจพื้นที่เช่า: +66 (2) 081 3500
ดาวน์โหลดแอป The PARQ!
pic
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
| Terms of use | Privacy Policy |