Food & Beverage

ชงเจริญ

ชั้น: 1
ห้อง: 126 - 127
เวลาเปิด: เปิด-ปิด เวลา 10.00 - 23.00 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

“ชงเจริญ โอสด” คืออีก 1 สาขาของชงเจริญ
หนึ่งในร้านอาหารที่ได้รับความสนใจอย่างมากในเวลานี้ เป็นร้านอาหารกึ่งบาร์ ที่มี interior แบบสนุกสนาน เหมาะกับวัยรุ่น

Share