Promotion

Cafe Amazon

คาเฟ่ อเมซอน ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพียงแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด 19 ก็สามารถแลกซื้อกาแฟดริปคาเฟ่ อเมซอน รสซิกเนเจอร์ ราคาพิเศษกล่องละ 99.- (จากราคาปกติกล่องละ 120.-)

ตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2564

Cafe Amazon at The PARQ ให้ความสำคัญในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนเข้าร้าน เว้นระยะห่างทางสังคม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลตามจุดบริการ ด้วยความห่วงใยจากพวกเรา

#ThePARQ #lifeWellBalanced

Share
Café Amazon