Work Well
 
& Live Well

At The PARQ Workplace

SCROLL

วิสัยทัศน์

ด้วยความสะดวกสบายในการเดินทางสู่โครงการและการเชื่อมต่อสู่ทุกจุดหมายที่ไม่มีใครเหมือน The PARQ Workplace ผสานความสมดุลของการออกแบบชุมชนเมืองเข้ากับความยั่งยืนที่ได้มาตรฐานระดับโลกของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ The PARQ Workplace คืออาคารแห่งแรกของไทยที่ตั้งเป้าที่จะได้การรับรองมาตรฐาน WELL และสอดคล้องกับการประเมินมาตรฐาน LEED สำหรับอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การทำงานในยุคแห่งอนาคตให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดี จึงมุ่งเน้นให้ออฟฟิศส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากรทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร The PARQ Workplace ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของบริษัทและองค์กร ทั้งในระดับนานาชาติไปจนถึงระดับผู้ประกอบการ ที่ปรึกษา และสถาบันต่าง ๆ

pic

THE NEWEST
GRADE A OFFICE COMPLEX

pic

การออกแบบและแนวคิดทางสถาปัตยกรรมเกรด A มาตรฐานระดับโลก

 • โครงสร้างปราศจากเสาภายใน มีพื้นที่ต่อชั้นมากถึง 5,000 ตร.ม.
 • เพดานสูง 3.0 เมตร
 • ทางเดินภายในอาคารกว้าง 1.8 เมตร
 • ล็อบบี้กว้างขวาง พร้อมพื้นที่รับ-ส่งที่รองรับคนได้จำนวนมาก
 • ห้องน้ำรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมาก มีระบบควบคุมอัตโนมัติ (ประตูอัตโนมัติ) ไม่ต้องใช้มือสัมผัสเพื่อสุขอนามัยที่ดี
 • ทุกชั้นมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำสำหรับคนพิการ


การปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานรับรอง LEED และ WELL

 • กระจกสะท้อนแสงกันความร้อน Low-E
 • ไฟ LED อัตโนมัติ โดยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์
 • ระบบฝ้าเพดานที่เก็บเสียง
 • ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารตลอดเวลา: UV Emitter ตามเรท MERV 13
 • ชั่วโมงเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการณ์
 • ลิฟต์โดยสารกว้างขวางเปิดเฉพาะชั้น และระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 • การจัดการอาคารและทรัพย์สินมาตรฐานระดับโลก พร้อมการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

pic

รายละเอียดของส่วนสำนักงาน

Download Brochure

วิสัยทัศน์

ด้วยความสะดวกสบายในการเดินทางสู่โครงการและการเชื่อมต่อสู่ทุกจุดหมายที่ไม่มีใครเหมือน The PARQ Workplace ผสานความสมดุลของการออกแบบชุมชนเมืองเข้ากับความยั่งยืนที่ได้มาตรฐานระดับโลกของสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ The PARQ Workplace คืออาคารแห่งแรกของไทยที่ตั้งเป้าที่จะได้การรับรองมาตรฐาน WELL และสอดคล้องกับการประเมินมาตรฐาน LEED สำหรับอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การทำงานในยุคแห่งอนาคตให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพที่ดี จึงมุ่งเน้นให้ออฟฟิศส่งเสริมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากรทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้กับองค์กร The PARQ Workplace ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากรของบริษัทและองค์กร ทั้งในระดับนานาชาติไปจนถึงระดับผู้ประกอบการ ที่ปรึกษา และสถาบันต่าง ๆ

pic

THE NEWEST
GRADE A OFFICE COMPLEX

pic

การออกแบบและแนวคิดทางสถาปัตยกรรมเกรด A มาตรฐานระดับโลก

 • โครงสร้างปราศจากเสาภายใน มีพื้นที่ต่อชั้นมากถึง 5,000 ตร.ม.
 • เพดานสูง 3.0 เมตร
 • ทางเดินภายในอาคารกว้าง 1.8 เมตร
 • ล็อบบี้กว้างขวาง พร้อมพื้นที่รับ-ส่งที่รองรับคนได้จำนวนมาก
 • ห้องน้ำรองรับผู้ใช้ได้จำนวนมาก มีระบบควบคุมอัตโนมัติ (ประตูอัตโนมัติ) ไม่ต้องใช้มือสัมผัสเพื่อสุขอนามัยที่ดี
 • ทุกชั้นมีห้องอาบน้ำและห้องน้ำสำหรับคนพิการ


การปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรฐานรับรอง LEED และ WELL

 • กระจกสะท้อนแสงกันความร้อน Low-E
 • ไฟ LED อัตโนมัติ โดยระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงอาทิตย์
 • ระบบฝ้าเพดานที่เก็บเสียง
 • ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารตลอดเวลา: UV Emitter ตามเรท MERV 13
 • ชั่วโมงเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาพการณ์
 • ลิฟต์โดยสารกว้างขวางเปิดเฉพาะชั้น และระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
 • การจัดการอาคารและทรัพย์สินมาตรฐานระดับโลก พร้อมการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

อ่านเพิ่มเติม

pic

รายละเอียดของส่วนสำนักงาน

Download Brochure

ติดต่อเช่าสำนักงาน

logo
เลือกบาลานซ์ ให้ชีวิตสนุก
LIFE WELL BALANCED
ติดตามเรา
เวลาทำการ:
ทุกวัน 10.00 – 22.00 น.
สอบถามทั่วไป: +66 (2) 081 3500
สนใจพื้นที่เช่า: +66 (2) 081 3500
ดาวน์โหลดแอป The PARQ!
pic
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
| Terms of use | Privacy Policy |