THE PARQ

WELL Certification

SCROLL

การรับรองมาตรฐาน WELL

การสร้างพื้นที่เพื่อการใช้ชีวิตอย่างสมดุล คือสิ่งที่เดอะ ปาร์ค ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้เดอะ ปาร์คจึงเลือกที่จะ ออกแบบและสร้างอาคารของเราขึ้นมาตามมาตรฐาน WELL ซึ่งจัดตั้งโดย International WELL Building Institute (IWBI) โดย WELL แตกต่างจากมาตรฐานอาคารอื่นๆ เพราะในการประเมินมาตรฐานอาคารจะมีการลงพื้นที่ตรวจวัดและรับรองประสิทธิภาพที่หน้างานจริงโดยบุคลากรของ WELL โดยตรง การประเมินมาตรฐานของ WELL จะทำการตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของปัจจัยซึ่งมีผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคาร ได้แก่ คุณภาพอากาศ สุขอนามัยของมือ สุขภาวะทางแสง คุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ สุขภาวะทางด้านอาหาร สุขภาพและความแข็งแกร่งของร่างกาย ความสบาย และสุขภาวะทางจิตใจ

ในวันนี้ เดอะ ปาร์ค ถือเป็นโครงการแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold®  และ WELL Certified™ Core Gold

อ่านเพิ่มเติม 

logo
เลือกบาลานซ์ ให้ชีวิตสนุก
LIFE WELL BALANCED
ติดตามเรา
เวลาทำการ:
ทุกวัน 10.00 – 22.00 น.
สอบถามทั่วไป: +66 (2) 081 3500
สนใจพื้นที่เช่า: +66 (2) 081 3500
ดาวน์โหลดแอป The PARQ!
pic
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
| Terms of use | Privacy Policy |