นโยบายการใช้คุกกี้

1. ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมผ่านทางเทคโนโลยีออนไลน์

บริษัท บริษัทในเครือ และบริษัทอื่น เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี และผู้ให้บริการวิเคราะห์เว็บจะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คุกกี้ (cookies) บีคอน (beacons) แท็ก (tags) และพื้นที่จัดเก็บใน local storage และบนคลาวด์ (cloud) และสคริปต์ (scripts) เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้ง่ายขึ้น (ซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ) และช่วยบริษัทในการจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบริษัท (รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือ) โดยจะนำมาใช้วิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการเว็บไซต์ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้เว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์อื่นและแอปพลิเคชันบนมือถือที่ผู้ใช้บริการคลิกเมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของบริษัท) และจะรวบรวมข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของบริษัท

2. ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมโดยไม่ต้องขอความร่วมมือจากผู้ใช้บริการ

2.1 วัตถุประสงค์การใช้งาน

ในกรณีที่เป็นการใช้เว็บไซต์ของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์ทางข้อมูล บริษัทจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลการเข้าถึงที่อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการส่งถึงบริษัทโดยอัตโนมัติ โดยข้อมูลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึกของบริษัทบนเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเกี่ยวกับคำขอของลูกค้า วันที่และเวลาของการดูหน้าเว็บ ความสำเร็จในการเรียกเว็บเพจ ปริมาณข้อมูลที่มีการถ่ายโอน ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ที่ผู้ใช้บริการใช้ ระบบปฏิบัติการที่ผู้ใช้บริการใช้ รวมถึงข้อมูลเลขชุดอินเทอร์เน็ต (IP Address) ที่ผู้ให้บริการกำหนดให้แก่ผู้ใช้บริการ และหน้าเว็บที่ผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวมีความจำเป็นเชิงเทคนิคเพื่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้ เป็นการสมควรที่จะจัดเก็บไฟล์บันทึกไว้ในระยะสั้นสำหรับการตรวจสอบความพยายามในการโจมตีบนเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือการใช้งานในทางที่ผิดในภายหลัง ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล กล่าวคือ เพื่อทำให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการตามเงื่อนไขเหล่านี้ อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจะถูกลบทิ้งหากไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์นี้อีกต่อไป

 2.2 คุกกี้

บริษัทจะใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งคุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่เก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท และจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าใจความต้องการของผู้ใช้และพฤติกรรมด้านเทคนิคของเว็บไซต์ของบริษัทได้ดีขึ้น เพื่อที่บริษัทจะได้นำมาปรับปรุงเนื้อหา ความสามารถในการให้บริการ และความสามารถในการทำงานของเว็บไซต์โดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ คุกกี้จะไม่สร้างความเสียหายแก่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการและไม่มีไวรัสใด ๆ อนึ่ง คุกกี้ที่บริษัทใช้ในเว็บไซต์เป็น session cookies ซึ่งจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้บริการปิดเบราว์เซอร์ โดยคุกกี้ดังกล่าวจะสร้าง session ID ให้แก่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการอันทำให้สามารถจับคู่การค้นหาด้วยเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการกับการใช้งานได้ ซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการกลับมาเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัทแล้วจะทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำผู้ใช้บริการได้ ทั้งนี้ session cookies จะถูกลบออกเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์

ผู้ใช้บริการมีสิทธิตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตนเพื่อไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ในอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการตั้งแต่แรก หรือเพื่อให้คุกกี้ถูกลบออกเมื่อการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้บริษัทขอเรียนว่าผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้บริการบางอย่างบนหน้าเว็บได้

ผู้เข้าชมหรือผู้ใช้เว็บไซต์ สามารถใช้เครื่องมือควบคุมคุกกี้ของเว็บเบราว์เซอร์ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับตั้งค่า โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บไชต์ 

 

2.3 บริการวิเคราะห์เว็บ (Google Universal Analytics)

บริษัท เกษมทรัพย์สิริ จำกัด ใช้บริการ Google Universal Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์เว็บของบริษัท Google Inc. ตั้งอยู่ที่ 1600 แอมพลิเธียเตอร์ พาร์คเวย์ เมาน์เทนวิว แคลิฟอร์เนีย 94043 สหรัฐอเมริกา (“Google”) ซึ่ง Google Universal Analytics จะมีการใช้คุกกี้ ทั้งนี้ การใช้คุกกี้จะช่วยให้สามารถกำหนดข้อมูล เซสชัน (sessions) และการโต้ตอบระหว่างอุปกรณ์ปลายทางกับหมายเลขผู้ใช้ (User ID) โดยการสร้างนามแฝง และเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้ใช้บริการผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยข้อมูลที่คุกกี้สร้างขึ้นจากการที่ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทนั้นจะถูกถ่ายโอนไปเก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของ Google ที่สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีการใช้ IP-Masking บนเว็บไซต์ของบริษัท Google จะทำการย่อ IP Address ของผู้ใช้บริการในรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป หรือในรัฐอื่นที่ร่วมลงนามในข้อตกลงเขตเศรษฐกิจยุโรป และมีเฉพาะในกรณีพิเศษเท่านั้นที่ IP Address แบบเต็มจะถูกย่อภายหลังจากโอนไปยังสหรัฐอเมริกา ซึ่งในกรณีนี้ Google ตกลงจะอยู่ภายใต้บังคับกรอบข้อตกลงการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา (EU-US Privacy Shield) ทั้งนี้ IP Address ที่เบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการส่งมายัง Google Analytics จะไม่ถูกนำไปรวมเข้ากับข้อมูลอื่นของ Google โดย Google จะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้แทนบริษัทไปเพื่อวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์ และเพื่อให้บริการเพิ่มเติมแก่บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์และอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงมีฐานเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลด้วยการว่าจ้าง Google เป็นผู้ประมวลผลข้อมูล โดยบริษัทได้ทำสัญญากับ Google เพื่อให้ทำการประมวลผลข้อมูลตามมาตรา 28 ของกฎหมาย DSGVO หรือ General Data Protection Regulation (GDPR) ซึ่งสัญญาดังกล่าวจะกำกับดูแลให้ Google ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแทนบริษัทเท่านั้น โดยจะดำเนินการตามคำสั่งของบริษัทอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง อนึ่ง ผู้ใช้บริการอาจห้ามไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ได้ด้วยการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของตน อย่างไรก็ดี บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันบางอย่างของเว็บไซต์ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถห้ามไม่ให้ Google เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอินของเบราว์เซอร์ได้ที่นี่ และผู้ใช้บริการสามารถขอปิดการใช้งานได้โดยการติดตั้งระบบที่ผู้ใช้บริการห้ามไม่ให้ Google เก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งจะมีประโยชน์โดยเฉพาะในกรณีที่ deactivation add-on ไม่ทำงาน เช่น บนอุปกรณ์มือถือ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการใช้เว็บไซต์ของบริษัทกับเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ปลายทางต่าง ๆ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายไว้สำหรับเบราว์เซอร์/อุปกรณ์ปลายทางทั้งหมดนั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลด้วยการใช้ Google Universal Analytics ได้ที่นี่ นอกจากนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของตนด้วยการใช้บริการของ Google ได้ที่ลิงค์ต่อไปนี้:

http://www.google.com/analytics/terms/th.html
https://policies.google.com

logo
เลือกบาลานซ์ ให้ชีวิตสนุก
LIFE WELL BALANCED
ติดตามเรา
เวลาทำการ:
ทุกวัน 10.00 – 22.00 น.
สอบถามทั่วไป: +66 (2) 081 3500
สนใจพื้นที่เช่า: +66 (2) 081 3500
ดาวน์โหลดแอป The PARQ!
pic
Copyright © 2024. All Rights Reserved.
| Terms of use | Privacy Policy |